flammeforlag.no/products/fotballspillere-som-rimerutdrag (3 av 32 dikt) publisert i dagbladet 3.7.2018